Dorpsoverleg Meijel

19-06-2014 - Sint Jozef Wonen en Zorg toekomstbestendig

Nieuws > Overig nieuws

sint jozef.jpg

Sint Jozef Wonen en Zorg is goed bezig. Die conclusie kun je wel trekken. Deze zorgonderneming heeft voor de tweede keer het volledige HKZ-Keurmerk behaald. Én uit een medewerkermonitor is gebleken dat de tevredenheid onder de medewerkers bijzonder groot is.

Sint Jozef voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen voor verpleging, verzorging, huishoudelijke zorg, maaltijdservice en welzijnsactiviteiten. Een onafhankelijk bureau, DNV, heeft de toets uitgevoerd. Uit de rapportage is naar voren gekomen dat dit op alle terreinen het geval is.

Medewerkers zijn bijzonder tevreden
Het is fijn en prettig werken bij Sint Jozef. Dat komt heel duidelijk naar voren uit de medewerkermonitor van de Benchmark in de Zorg. De score is zelfs zo goed dat Sint Jozef hiermee wederom Koploper binnen de benchmark is. ”Betrokken en gemotiveerde medewerkers zijn de basis voor de toekomst. Juist nu alle veranderingen in de zorg op ons afkomen, aldus Fieke van Deutekom, directeur/bestuurder van Sint Jozef. “Opvallend is de hoge respons van 89% van onze medewerkers die hebben meegedaan aan dit onderzoek. Tegenover het gemiddelde van 53% dat landelijk gehaald werd. Daarom hechten we nog meer waarde aan de uitkomst. De sfeer en cultuur zijn goed bij ons en deze medewerkermonitor onderstreept dat nog eens. Er heerst bij Sint Jozef een klimaat gericht op verbetering en die koers houden we vast!”

HKZ-keurmerk bevestigt kwaliteit
Uit de verslaglegging van DNV blijkt dat de visie en werkwijze van Sint Jozef helemaal aansluiten op de huidige ontwikkelingen in de zorg en dat daarmee Sint Jozef ook toekomstbestendig is. “Wij zorgen voor mensen thuis en als dat niet meer kan, kunnen mensen bij ons komen wonen”, licht Van Deutekom toe. “Wij zijn wederom blij met het HKZ-Keurmerk, hiermee tonen we aan dat wij onze kwaliteit op orde hebben en dat is  belangrijk. Kwaliteit loopt als een rode draad door onze organisatie en wordt iedere dag weer waargemaakt door onze medewerkers”, vult Van Deutekom aan.

 

 

 

Nieuws projectgroepen