Dorpsoverleg Meijel

19-06-2014 - Goud voor LTC Meijel

Nieuws > Verenigings nieuws

50-jaar tennisclub.png

LTC Meijel heeft dit jaar haar gouden bestaansleeftijd bereikt. Maar liefst vijftig jaar is de tennisclub één van de sportieve pijlers van Meijel. Uiteraard willen bestuur en leden daar graag even bij stil staan tijdens een jubileumweekend op 20, 21 en 22 juni.

In vijftig jaar is veel gebeurd en vooral veranderd. Onmiskenbaar. Maar wat altijd onveranderd overeind is gebleven is het vasthouden aan het basisprincipe: een gezonde vereniging met een tennispark dat voldoet aan de behoeften van de, voornamelijk, recreatieve tennisspeler.

Modern tennispark
Daarin is de vereniging meer dan geslaagd. Na veertig jaar trouwe dienst van het oude clubgebouw, werd er tien jaar geleden, dankzij de visie en ambitie van de club, geïnvesteerd in een spiksplinternieuw tennispark. Tot op de dag van vandaag één van de mooiste in de hele wijde omgeving. Van een enkele eenvoudige tennisbaan bij de oprichting naar momenteel zes moderne kunstgrasbanen. “Daar hebben we echt onze nek mee uitgestoken,” vertelt voorzitter Cor Geurtjens. “Limburg stond destijds bekend als gravelprovincie. In Brabant waren ze echter zo enthousiast over kunstgras, dat we hierin mee zijn gegaan. En met succes! In navolging van onze positieve ervaringen, zijn meerdere tennisverenigingen nu overgestapt op kunstgras. Groot voordeel van kunstgras is, dat leden het hele jaar door kunnen tennissen. En dankzij het uitstekende onderhoud door onze onderhoudscommissie kunnen de banen zelfs nog zo’n vijf jaar langer mee dan in eerste instantie voorspeld.” Het moet dan ook even gezegd worden: het tennispark ligt er bij om door een ringetje te halen. “We kunnen de onderhoudscommissie niet genoeg complimenteren,” valt Wiljan Oomen bij. Een lid van deze commissie die toevallig voorbij schuifelt om te zien wat er nog gedaan kan worden, wuift de complimenten weg onder de noemer: vanzelfsprekendheid.

Bruidsschat
“De gemeente is momenteel bezig met de harmonisatie van alle buitensporten. Wij zijn als enige vereniging binnen Meijel geprivatiseerd. We kregen destijds 200.000,- euro van de gemeente voor een nieuw tennispark, maar daar kom je niet zo ver mee. Dankzij een hypotheek via de Rabobank, sponsoring en de inzet van de leden zelf, konden we onze ambitie alsnog verwezenlijken. De zelfwerkzaamheid binnen de club is hoog. Inmiddels is de hypotheek afgelost, dus is LTC Meijel schuldenvrij.” Wiljan: “Het nieuwe tennispark zorgde destijds voor een aanzienlijke groei in ledenaantal en daardoor veel schwung binnen de vereniging.”

De Meijelse tennisclub brengt dus een aanzienlijke ‘bruidsschat’ mee bij een eventuele harmonisatie. “Dat is wel een punt van aandacht,” vindt Cor. “Zeker omdat bij een harmonisatie iedereen gelijk wordt gesteld.”

Doorgeven voorzittershamer
De vereniging die werd opgericht dankzij Bertus en Lien van Dessel en Sjaak en Ria Verkoelen, heeft de tand des tijds met verve doorstaan. Sterker nog, de toekomst ligt meer dan ooit open.

In het jubileumweekend geeft Cor Geurtjens de voorzittershamer definitief door aan opvolger Wiljan Oomen die er klaar voor is om de kar te gaan trekken. “Ik heb nu anderhalf tot twee jaar met Cor mee mogen lopen, die als interim voorzitter in 2012 voor twee jaar bij LTC Meijel terugkeerde,” legt Wiljan uit. “Nu is de tijd rijp om van plek te wisselen. Maar Cor blijft op de achtergrond wel als adviseur beschikbaar. Ik wil deze functie minimaal tot 2017 uitoefenen. Ons toekomstplan is dan ook het stabiliseren van het aantal leden en over de jaren heen uit te breiden tot zeker 325, onder het motto: het gericht binden en vinden van leden. Dit door goede activiteiten te organiseren en ook van tijd tot tijd nieuwe dingen te proberen. Ook bieden we de mogelijkheid tot een zomerlidmaatschap voor duo’s, waardoor men met twee personen in de maanden juni, juli en augustus onbeperkt kan tennissen. Ook meer uitwisselen onder elkaar door middel van tosavonden werkt drempelverlagend voor nieuwe individuele leden.”

Op stoom
“De commissies en het bestuur zijn weer op ‘oorlogssterkte’. De neuzen staan dezelfde kant op. Langzaam maar zeker komt de vereniging weer helemaal op stoom. Het is zaak om niet alleen ‘op de winkel te passen’, maar deze juist ook aan de gang te houden,” aldus een gedreven Wiljan.

 

 

Nieuws projectgroepen