Dorpsoverleg Meijel

19-06-2014 - Buurt wint beroep over illegale camperplaats in natuurgebied

Nieuws > Overig nieuws

Rechter tikt Peel en Maas op de vingers

De buurtbewoners van buurt de Peelbaan in Meijel hebben het beroep dat ze ingesteld hadden tegen de gemeente Peel en Maas gewonnen. Ze hadden beroep ingesteld tegen de weigering van de gemeente om handhavend op te treden tegen het illegaal gebruik door camping ‘De Nieuwe Hof’  van het bos  in hun buurt, dat de bestemming ‘natuur’ heeft  als camperplaats. De gemeente had dat geweigerd in afwijking van een advies van de commissie bezwaarschriften. De rechter vond de zaak zo duidelijk dat hij meteen uitspraak deed. Het verweer van de gemeente dat ze van plan was een ander bestemmingsplan in procedure te brengen en daarom niet handhavend wilde optreden, werd door rechter mr. drs. E.J. Govaers van tafel geveegd met het argument dat uitgegaan moet worden van de huidige bestemming en dat er op dit moment geen zicht is op legalisatie.

Bovendien verweet hij de gemeente dat voor het plaatsen van lantaarnpalen in een natuurgebied geen omgevingsvergunning was verleend.

De gemeente werd veroordeeld tot het betalen van de griffierechten (330,- euro) en moet binnen zes weken een nieuw besluit nemen ‘met inachtneming van de uitspraak’. Volgens de buurtbewoners kan dat niet anders betekenen dan dat de illegale camperplaats volledig moet worden ontmanteld. Desondanks constateerden ze dat er toch weer campers aanwezig waren en gaven dat onmiddellijk door aan de politie; daags daarna waren de campers vertrokken. Ze blijven alert op verdere overtredingen!

 

 

Nieuws projectgroepen