Dorpsoverleg Meijel

23-04-2014 - Win een startkapitaal voor je buurt!

Nieuws > Overig nieuws

onze buurt.png

De wedstrijd Onze Buurt bevordert de leefbaarheid in wijken en dorpen. Voor het beste buurtplan leggen de woningcorporaties verenigd in Ons Limburg een startkapitaal klaar van tienduizenden euro’s. We vinden het belangrijk dat mensen in wijken samen werken aan de verfraaiing van de omgeving en onderlinge contacten opzoeken. Met het project Onze Buurt zoeken we -geholpen door het Oranje Fonds, de regionale zender L1 en  A & C Media- naar de mooiste, meest sociale, succesvolste en leukste Limburgse wijk-initiatieven.

In maart 2014 gaat een nieuwe ronde van start van Onze Buurt. Dorpsraden, buurtverenigingen, straatcomite’s, sportorganisaties, vriendenclubs en andere grote en kleine organisaties  kunnen hun plan weer indienen voor een financiële steun in de rug van maximaal  €50.000,=.

Vorig jaar won het Venrayse dorp Heide de hoofdprijs met het plan om van de leegstaande basisschool een dorpskeuken te maken. Wordt jouw buurt de winnaar van 2014? Kijk op www.onzebuurt.eu en doe mee.

Nieuws projectgroepen