Dorpsoverleg Meijel

14-05-2021 - IVN Nieuwsbrief | voorjaar 2021

Projectgroepen > Nieuws van: Natuur & Recreatie

meijel_groote_peel1_1.jpg

De afgelopen tijd heeft het IVN, ondanks de belemmeringen van de huidige maatregelen, niet stil gezeten. Vrijwel alle activiteiten liggen momenteel nog stil, maar er zijn tal van activiteiten die, wanneer de geldende maatregelen het toestaan, weer opgepakt zullen gaan worden.

  • IVN Meijel is samen met andere IVN-afdelingen bezig met verschillende fietsroutes en tochten door gemeenten Peel en Maas en Deurne;
  • Binnen Meijel zijn een aantal natuurplaatsen onder handen genomen zodat deze er weer fris bij staan;
  • Het bestuur van IVN Meijel heeft besloten om te stoppen met het verspreiden van het papieren verenigingsblad en digitaal verder te gaan met de nieuwsbrief. Bij deze zal de "Kroenekraan" dus enkel nog digitaal gepresenteerd worden;
  • Secretaris Jan Slaats is op maandag 26 april benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau door burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo;
  • Zelf groente, fruit en kruiden kweken? Momenteel wordt een cursus van 3 avonden georganiseerd waarbij het IVN je helpt bij het ontwikkelen van een eigen moestuin;
  • Natuurbeschermingsorganisatie "Stichting VEEN" heeft het afgelopen jaar gewerkt aan het realiseren van een nieuw boek met als titel 'Heel de Peel'. Via de website www.heeldepeel.nl kun je het boek bestellen;
  • De komende jaren worden de Noordervaart, Kanaal van Deurne en de Helenavaart geschikt gemaakt om 1.5 m3/s meer water door te laten. Hierdoor gaat het debiet van 3 m3/s naar 4,5 m3/s;
  • In het Leegveld wordt landbouwgrond omgezet in natuur. Als alles goed gaat wordt er de komende jaren ongeveer 200 hectare natuurgebied aan de Deurnese Peel toegevoegd;
  • Binnenkort zal er een groot gebied dat voormalig landbouwgrond betreft, toegevoegd worden aan de Groote Peel. Het gaat om de Mussenbaan, Kokmeeuwenweg, Ospelerweg/Moostdijk, Burgerbaan en Moostwal. In 2021 zal hiervoor een inrichtingsplan worden gemaakt waarvan naar verwachting de uitvoering in 2022 plaats zal gaan vinden;
  • Ook zal binnenkort gestart worden met het opknappen van de N279 vanaf de Limburgse grens richting Asten. Het huidige betonnen wegdek wordt vervangen door fluisterasvalt dat voor een vermindering van het geluidsniveau in de omgeving zal gaan zorgen. Onder de weg door komen een of meerdere faunapassage(s) dat een veilige overstek biedt tussen de Peel.

Nieuwsgierig geworden naar de ontwikkelingen binnen het IVN Meijel? Bekijk hier de gehele nieuwsbrief.

Nieuws projectgroepen