Dorpsoverleg Meijel

21-09-2019 - Ceremonie Vrijheidsvuur was indrukwekkend

Projectgroepen > Nieuws van: Natuur & Recreatie

Vrijheidsvuur.jpeg


De ceremonie Vrijheidsvuur voor de peelregio was indrukwekkend, met mooie woorden van de burgemeesters.

1389856A-B99A-4767-810B-E1B055391C92.jpeg 4BEA0D19-C489-489F-9217-CA26C5900C24.jpegHet begon voor de lopers met het vuur ophalen in Ommel. Henk van Moorsel, wethouder uit Asten, droeg het bevrijdingsvuur. Lopers uit alle deelnemende gemeenten, waaronder Lieke en Maurice Simons uit Meijel, hebben hem begeleid. Ze werden geëscorteerd door militaire jeeps, met daarin Pastoor Pieter Scheepers uit Ommel, die als aalmoezenier optrad. De Firebrigade Pipes & Drums uit Gemert-Bakel vergezelde hen zodra ze Asten binnenkwamen. 


Op het Eeuwig Levenplein en de markt werden ze enthousiast ontvangen door kinderen en veel belangstellenden, zij vormden een erehaag voor het bevrijdingsvuur. De vaandrig van het Liessels gilde legde met het kringvaandel de eed van Trouw af namens alle gilden en de schutterijen St Nicolaas en St. Willibrordus uit Meijel. Met mooie woorden, van wat het Vrijheidsvuur voor haar of zijn gemeente betekent,  ontstaken de burgemeesters, mevrouw Dilia Blok, mevrouw Wilma Delissen, de Heer Hilko Mak, de heer Jan Dekkers het vrijheidsvuur. Burgemeester Hubert Vos ontstak als laatste de fakkel met afsluitende woorden.

 15564B48-037E-43B2-9D4B-6F685F0E6339.jpegDaarna ontvingen de koningen van de  Gilden en Schutterijen het vrijheidsvuur van de burgemeesters om het vervolgens door te geven aan de lopers. Samen gingen ze op weg naar hun eigen dorp onder de afsluitende klanken van Highland Cathedral gespeeld door de Firebrigade Pipes & Drums. Lieke en Maurice en de jeeps, met daarin burgemeester Wilma Delissen, zetten koers naar Meijel. In Meijel stonden de schutterijen weer klaar om hen verder te begeleiden naar de St. Nicolaaskerk waar het vuur door kapelaan Roger Maenen in ontvangst werd genomen. Hij bewaart het bevrijdingsvuur tot zondag 22 september.  Rond 9 uur wordt het vuur dan opgehaald met paard en kar om het samen met de evacuees naar de Heusdense gemeenschap te brengen.


De organisatie was perfect, er was geen oponthoud in de route van Ommel naar Asten, de ceremonie werd ruim binnen het opgestelde tijdschema uitgevoerd. Maurice en Lieke hielden het tempo erin om warm te blijven.

Het gevolg was dat de lopers, schutterijen en de jeeps met de burgemeester eerder bij de kerk waren dan voorzien. Het Dorpsoverleg had wel de mogelijkheid kapelaan Roger Maenen te informeren maar helaas niet de belangstellenden in Meijel. Om de tijd te verlengen of ergens lang te pauzeren was niet wenselijk voor de lopers en met het bevrijdingsvuur; heil zoeken in een café is not done. Toch waren er genoeg belangstellende die dachten ‘ik ga op tijd want het kan ook half tien worden in plaats van tien uur’.

Maurice en Lieke hadden natuurlijk meer belangstelling verdiend. Het Dorpsoverleg vindt het jammer dat het zo heeft moeten verlopen.

CEBE69E3-EC7C-4F3A-BE66-7297C2815A9D.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto's gemaakt door: Jaqueline Stienen

Nieuws projectgroepen