Dorpsoverleg Meijel

22-03-2017 - Opening Bijenoase op 20 april

Projectgroepen > Nieuws van: Natuur & Recreatie

opening bijenoase aankondiging.jpg

De kinderen van Meijel komen Bijeen voor Bijen

De kinderen van groep 5 en 6 van basisschool “Den Doelhof” werken mee aan het project Bijeen voor Bijen, een initiatief van de Provincie Limburg.

Het gaat niet goed met de bijen en andere bestuivers in ons land
Limburg had zelfs met ruim 25 % wintersterfte veruit het hoogste sterftecijfer van bijen in Nederland. Ongeveer 80% van de planten is afhankelijk van bestuivingen; het wegvallen van bestuivers kan grote gevolgen hebben voor de wereldwijde voedselproductie. Het doel van dit project is tweeledig: enerzijds bewustzijn creëren binnen de ‘gemeenschap’ over het belang van bijen, anderzijds het creëren van een geschikt habitat voor bijen (en andere bestuivers).

Het initiatief is uitgewerkt door Plattelandscoöperatie. Netwerk Natuur en recreatie Dorpsoverleg Meijel, IVN afdeling Meijel en Chris Strijbos Bijenbestuiving voerden het uit. De gemeente Peel en Maas stelde een perceel en zaad beschikbaar. De provincie een insectenhotel en de leerkrachten van de basisschool “Den Doelhof” maakten er een leerproject van voor de kinderen van groep 5 en 6.
Samen willen wij de gemeenschap van Peel en Maas en in het bijzonder Meijel bewust maken van de bijenproblematiek.

Op 20 april van 14.00 – 15.00 uur komen wij bijeen voor de bijen,
op de locatie Berkenheg, nabij huisnummer 24, bij de Peelrandbreuk
.

U bent van harte welkom, de kinderen, de wethouder Arno Janssen en gedeputeerde  Hubert Mackus van de Provincie Limburg komen daar in actie. Samen zaaien zij de weide in met een bloem- en kruidenrijk zaadmengel. Natuurlijk leggen zij u graag uit wat u bijdrage kan zijn om te zorgen dat er voldoende bijen en wilde bestuivers blijven.

Programma:

14.00:
Ontvangst en woord van welkom: Jo Manders

14.10:
Woordje door gedeputeerde Hubert Mackus

14.15:
 Woordje door wethouder Arno Janssen.

14.20:
Zaai-instructie door Ger Hendriks

14.25:
Openingshandeling: inzaaien eerste perceeltje door Hubert Mackus en en Arno Janssen

14.30:
Kinderen gaan aan de slag met het inzaaien van het toegewezen perceel. Begeleiding door leerkrachten, ouders, IVN, Bijenbestuiving Strijbos, Dorpsoverleg Natuur en Recreatie. Onder het toeziend oog van genodigden

14.40:
Terwijl de kinderen nog druk bezig zijn met inzaaien worden de genodigden getrakteerd op een lekkere kop honingthee

14.55:
uitreiking bordjes “bijeen voor bijen” en “vriendjes bijeen voor bijen”

15.00:
einde opening bijenoase. ……en zo was Meijel een uur lang bijeen voor bijen!!!

Ook bij slecht weer gaat de officiële opening volgens planning door (natuurmensen zijn bestand tegen een buitje). Zorg dus voor goede kleding passen bij het weer van die dag!

Routebeschrijving Bijenoase Meijel
U komt via de N279 naar Meijel. Neem de afslag  Neerkant- Deurne, dit is de  Kalishoek.
Neem de
  tweeede weg rechts , dit is de Heuvel, daarna eerste weg links  Leemskuilen.
Einde weg
  links.

kaart bijenoase.jpg

 

 


 logo opening bijenoase.jpg

 

 

Nieuws projectgroepen