Dorpsoverleg Meijel

08-11-2016 - Meijel krijgt een Bijenoase

Projectgroepen > Nieuws van: Natuur & Recreatie

Bord-bijenoase-op-achtergrond website.jpg

Het gaat niet goed met de bijen en andere bestuivers in ons land. Limburg had zelfs met ruim 25%  wintersterfte, veruit het hoogste sterftecijfer van bijen in Nederland. Ongeveer 80% van de planten is afhankelijk van bestuivingen; het wegvallen van bestuivers zou grote gevolgen hebben voor de wereldwijde voedselproductie.

Bijen-Impuls Limburg
Plattelandscoöperatie Peel & Maas regio, heeft samen met de Vereniging voor Kleine Kernen Limburg, Natuurrijk Limburg en de Nederlandse Bijenhouders Vereniging in opdracht van Provincie Limburg en verschillende  dorpsraden (waaronder dorpsoverleg Meijel) een project gestart: Bijen-Impuls Limburg. Het doel van dit project is tweeledig: enerzijds bewustzijn creëren binnen de ‘gemeenschap’ over het belang van bijen, anderzijds het creëren van een geschikt habitat voor bijen (en andere bestuivers).

Meijel doet mee in de pilot van 2016
Aan 10 dorpsraden/dorpsoverleggen in Limburg worden materialen beschikbaar gesteld om hun eigen ‘bijenoase’ te creëren en in the picture te zetten. Ook Dorpsoverleg Meijel heeft het aanbod opgepakt en is van start gegaan met de uitwerking hiervan. Daarvoor is het Netwerk Natuur en Recreatie van het Dorpsoverleg Meijel samen met IVN Meijel en Bijenbestuiving Strijbos voortvarend aan de slag gegaan om een bijenoase te realiseren. Deze bijenoase bestaat vooralsnog uit een insectenhotel (waarin o.a. wilde bijen en andere insecten kunnen overwinteren en broeden) en een groot eyecatcherbord om aandacht te trekken. Ook krijgt iedere dorpsraad 10 kleine bordjes mee voor in de tuin of gevel, die ze uit kan delen aan ‘vaandeldragers/voortrekkers’ van een bij-vriendelijke levensstijl. Het ligt in de bedoeling om het bord en het insectenhotel nog in november te plaatsen aan de Berkenheg in Meijel, bij de Peelrandbreuk, de grond in het voorjaar te bewerken en daarna de bijenweide met een kruidig bijenmengsel in te zaaien. Ook de bijenkast zal geplaatst worden. Deze wordt beschikbaar gesteld door Bijenbestuiving Strijbos. Het project in Meijel zal in het voorjaar als de bloemen bloeien, bijen en insecten vliegen, officieel geopend worden en in 2017 mogelijk uitgebreid met nog meer bijenoases.
Samen hopen we op deze manier iedereen bewust te maken van het belang van bijen, biodiversiteit, om zowel hen als ons een duurzame toekomst te bieden!

Hebt u nog vragen stuur dan een e-mail naar: natuur-recreatie@dorpsoverlegmeijel.nl

Lees hier het uitgebreide
persbericht.

Nieuws projectgroepen