Dorpsoverleg Meijel

19-12-2015 - Peeltroef op het Raadhuisplein

Projectgroepen > Nieuws van: Natuur & Recreatie

peeltroeven groot.jpg

Al enige tijd zijn er op het Raadhuisplein twee kruiwagens en een zuil te zien. Menigeen zal zeggen, ja het is een bank, je kan er opzitten, maar wat moet die paal er nu bij. Nu, het is een kunstwerk van Dirk Verberne en ontworpen in opdracht het Peelvennootschap. Het Peelvennootschap werkt aan het zichtbaar maken van bijzondere locaties in De Peel. Door het inrichten van zogenoemde Peeltroeven wil het vennootschap inwoners en bezoekers nader kennis laten maken met de cultuurhistorie van twaalf kenmerkende plekken in de Mariapeel, de Deurnsche Peel en de Groote Peel. De eerste Peeltroef is ingericht aan de Soemeersingel in Helenaveen, de tweede hier in het centrum van Meijel.

Elke 'Peeltroef' is uniek en geeft een deel van het verhaal van de Peel weer, maar allemaal samen bieden ze een compleet verhaal en een daadwerkelijke Peelbeleving. Als hoofdthema voor de verhalen is gekozen voor Cultuurhistorie en Natuur: dit is de rode draad die de Peeltroeven met elkaar verbindt. Aan dit hoofdthema zijn drie onderwerpen gekoppeld: Turf, Oorlog en Hoogveen. Bij iedere Peeltroef wordt de verhaallijn gekozen die écht karakteristiek is voor die specifieke plek, met steeds als vertrekpunt één van de drie onderwerpen.

Kern van Meijel bestempeld als bijzonder locatie
Netwerkgroep Natuur en Recreatie Dorpsoverleg Meijel heeft zich hard gemaakt om de vernieuwde kern van Meijel als bijzondere locatie in aanmerking te laten komen als Peeltroef. In samenwerking met de werkgroep herinrichting Kern Meijel en de Gemeente Peel en Maas is de financiering tot stand gekomen en heeft deze bijzondere locatie een mooi kunstwerk gekregen dat tevens dienst doet als plek om te genieten van de Peelfontein en kerk. Zeker in de donker avonduren. De Peeltroef in Meijel, het Kruispunt in de Peel, is een specifieke plek en het juiste vertrekpunt om de Peel verder te verkennen.

Verhalenlijn peeltroef Medelo
De verhalenlijn Medelo, zoals deze (uitgebreider) terug te vinden is op de website van Medelo  “Meijel in vogelvlucht” wordt voor dit project door ons als volgt samengevat:

De geschiedenis van Meijel, maar ook de eigen taal, de vaak armoedige boerderijtjes, de herbergen en de werkzaamheden van de bewoners werden vele eeuwen lang volledig bepaald door de geïsoleerde ligging in de Peel.

Tot1853 was Meijel het enige dorp in die Peel. Meijel ontstond op een natuurlijke plaats. Het ontwikkelde zich immers op de Peelhorst ten oosten van de Peelrandbreuk, die onder de Peel doorsnijdt en daar, zoals op 13 april 1992, zorgt voor aardbevingen.

Over die lange rug van zandhoogten op de Peelhorst baande men zich een weg door de Peel. Geen geweldige weg, want delen ervan liepen over het zachte veen en moesten jaarlijks verhoogd worden. Dit was ook in de negentiende eeuw nog de enige weg door het centrum van de Peel, die het hele jaar redelijk goed begaanbaar was. Pastoor Wouters beschreef hem in 1900 als de ‘via regia antiqua’, de oude weg die van ’s-Hertogenbosch, via Deurne, Meijel en Roggel, naar Keulen liep.

Niet anders dan in vroeger eeuwen werd aan de oude weg door de Peel tijdens de Tweede Wereldoorlog, vooral in 1944, veel verwoest, omdat Duitsers en geallieerden elkaar op die enige doorgangsweg heen en weer stootten.

De kerk uit 1904, Kathedraal van de Peel, werd vernietigd, evenals talloze boerderijen en huizen. Tussen september en 17 november 1944 was Meijel zonder geëvacueerde bevolking een ongekend slagveld waar geallieerden en Duitsers elkaar heen en weer terugdrongen.


Toelichting kunstwerk door beeldend kunstenaar Dirk Verberne
“De Hoogveenzuil is ontworpen alsof men een pilaar heeft laten staan van de meters dikke laag veen die in de Peel afgegraven is. Met de sporen van het steken van de turven aan de voorzijde, en een oplegger in de bovenzijde gestoken om aan te geven wat voorheen het maaiveld was.

Als uitgangspunt voor de bank heb ik het typische langgerekte zijaanzicht van de turfkruiwagen genomen zoals deze in de peel veelvuldig gebruikt is. Lange burries, met helemaal aan het uiteinde een grof wiel geplaatst. De kruiwagen is gestileerd tot zijn essentiële lijnen. Uitgevoerd in duurzaam eikenhout en cortenstaal.

Met dit ontwerp zet ik een frisse blik op de iconische turfkruiwagen neer. Duidelijk herkenbaar maar toch eigentijds vormgegeven.”

Turf in het centrum van Meijel?
De goede lezer zal zeggen: ”Op de Peelrandbreuk was toch geen turf te vinden?” Hij heeft gelijk, maar dat maakt Meijel oftewel Medelo juist zo specifiek/uniek en zo heeft Meijel zich verder ontwikkeld als een eigenwijze zelfsturende kern van Peel en Maas. De Peeltroef Medelo verbindt Meijel met andere unieke plekken in de Deurnsche Peel, de Mariapeel en de Groote Peel. Zo kan het Peelgeluk voor jou en M(e)ij(e)l van start gaan bij Peeltroef Medelo met een prachtige peelwandeling in en rond Meijel voor onze inwoners, toerist en recreant. 

  

Nieuws projectgroepen