Dorpsoverleg Meijel

15-08-2015 - Opening wandel- en fietsverbindingsroute ‘Van Kruispunt naar de Pelen’door wethouder Sanders

Projectgroepen > Nieuws van: Natuur & Recreatie

wandel en fietsroute 4 website.jpg

Op donderdag 27 augustus om 14.00 uur vindt de openingshandeling van de verbindingsroute tussen Meijel (Kruispunt in de Peel) en de Pelen plaats.

Meelopen
De openingshandeling’wordt verricht door wethouder Sanders en vindt plaats op donderdag 27 augustus om 14.00u bij de start van de route (knooppunt 30) op het Alexanderplein. Iedereen kan meewerken aan de opening want deze behelst heel simpel het lopen van de route. Heb je zin om mee te lopen, dan ben je van harte welkom op het Alexanderplein. Omdat er slechts 10 ‘Groene Fietsen’  in de Pelen staan die al gereserveerd zijn voor de terugtocht, zul je dan wel zelf voor vervoer terug naar Meijel moeten zorgen, maar dat mag uiteraard ook de benenwagen zijn!

Korte beschrijving van het project
Het project ‘Van Kruispunt naar de Pelen’ is een initiatief van het Dorpsoverleg Meijel netwerk Natuur en Recreatie. In nauwe samenwerking met RV Bikes, Oranje Hotel Meijel, Gemeente Peel en Maas, Staatsbosbeheer,  Toeristisch Platform Peel en Maas en Liefde voor Limburg is het project verder gerealiseerd. Het omvat een wandelroute vanuit  het centrum van het Kruispunt in de Peel (Meijel) naar buitencentrum De Pelen (het start- en eindpunt van verschillende wandel- en fietsroutes) dat aan de rand van Nationaal Park De Groote Peel ligt. Hier aangekomen kan de wandelaar een keuze maken uit verschillende alternatieven:

  1. een andere wandel- of fietsroute.
  2. terug keren naar het Kruispunt in de Peel:
  • via een alternatieve wandelroute;
  •  via een fietsroute op de ‘Groene Fiets’
  • met het openbaar vervoer.

Indrukken van de wandeltocht
De totale lengte van de wandelroute centrum Meijel – Buitencentrum de Pelen bedraagt 9 km. Deze route start in de kern van het Peeldorp op knooppunt 30 en loopt door het centrum via de oude verbindingsroute ’s-Hertogenbosch - Keulen langs de Gouden Helm (het woonhuis van Gabriël Smolenaars, de vinder van de Gouden Helm) naar de Willibrordusput op de grens van Brabant en Limburg. Na het oversteken van de Randweg doorkruist de wandelaar via bospaden een prachtig hoofdzakelijk met naaldbomen bebost gebied, waarna  langs extensief beheerde weilanden en akkers de randen van de Peel in zicht komen. Hier kan men niet alleen genieten van het vee  in de weilanden, maar zeker ook van de vele weidevogels die hier in lente en zomer hun eieren leggen en daarna hun kuikens groot brengen. De route voert de wandelaar daarna naar de Vossenberg waar nog 6 bunkers in weiland en bos liggen. Na het verlaten van deze vesting die in 1938 en 1939 door het Nederlandse leger werd aangelegd als onderdeel van de Peelraamstelling om de verwachte Duitsers te stoppen, gaat de tocht verder richting Amsloberg, waar genoten kan worden van een weids uitzicht over de Peel. Wandelend door een landschap van water, heidevelden, zandruggen, berken en open vlaktes begroeid met pijpenstrootje komt de wandelaar na 9 km. genieten aan bij het buitencentrum de Pelen.

Terug naar Meijel
Een van de mogelijkheden om terug te keren naar het Kruispunt in de Peel is gebruik te maken van de Groene Fiets Meijel.

Vooralsnog zijn er 10 groene fietsen gestald in het buitencentrum de Pelen en Oranjehotel Meijel, waar wandelaars van en naar het Kruispunt tegen een vergoeding, een fiets kunnen huren.

Routebeschrijving
Van deze wandel- en fietstocht is een prachtige folder ontworpen met routebeschrijvingen, wandelkaart en  foto’s van  o.a. Peter Sieben (Kijk op Meijel).

Nieuws projectgroepen