Dorpsoverleg Meijel

11-05-2015 - Meijel wordt Peeltroef

Projectgroepen > Nieuws van: Natuur & Recreatie

Peelbank.jpg

Op diverse locaties in de Groote Peel, rond de Deurnsche Peel en Maria-Peel worden Peeltroeven gerealiseerd. Peeltroeven zijn belangrijke en mooie plekken om de Pelen beter te profileren voor het toerisme. De nieuw ingerichte dorpskern van Meijel wordt één van deze Peeltroeven.

Peeltroeven maken geschiedenis zichtbaar
Elke troef is speciaal en heeft een verhaal. Samen vertellen de troeven de geschiedenis van de Peel met als rode draad: turf, oorlog en hoogveen. Het Peelvennootschap (een samenwerking tussen toeristische en recreatieve bedrijven in de Peel ) heeft twaalf locaties uitgezocht die de komende jaren mensen nader kennis moeten laten maken met de Peel en de verhalen die er bij horen.

Trots
Het netwerk Natuur en Recreatie en projectgroep Kern van het Dorpsoverleg Meijel zijn bijzonder trots dat de kern Meijel is opgenomen als Peeltroef. ´Het is een prachtige gelegenheid om inwoners en bezoekers de cultuurhistorie van ons Peeldorp (beter) te laten leren kennen. Bij elke Peeltroef komen een zitbank in de vorm van een turfstekerskruiwagen, een hoogveenzuil en een informatiebord. Deze worden geplaatst in de nabijheid van de nieuwe Peel van Meijel op het Raadhuisplein.

Eerste Peeltroef
Bij ijsboerderij Hoeve Willem III aan de Soemeersingel in Helenaveen is intussen de eerste Peeltroef ingericht, met onder meer een twee kilometer lange wandelroute. De route begint bij het kunstwerk achter de ijsboerderij en gaat aan de overkant van de Soemeersingel verder het Peelgebied in. Zes Peeltroeven liggen in de Deurnsche Peel, twee in de Mariapeel en vier in de Groote Peel. Stichting Het Peelvennootschap wil de Peeltroeven stap voor stap realiseren. Iedere plek moet een ambassadeur hebben en iemand die zorgt voor onderhoud. Bovendien moet voor plaatsing de financiering rond zijn. Het Netwerk Natuur en Recreatie heeft ook de peeltroef geadopteerd bij de Bunkers op de Vossenberg, die  tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uit maakten van de peelraamstelling. Deze bunkers zijn opgenomen op de lijst van Rijksmonumenten. Hoe een en ander gefinancierd zal gaan worden, is op dit moment nog niet helemaal duidelijk.

Hoogveenzuil.jpg

Nieuws projectgroepen