Dorpsoverleg Meijel

25-01-2015 - Onthulling kunstwerk Rotonde Randweg

Projectgroepen > Nieuws van: Natuur & Recreatie

RH14030 Dorpsraad Meijel - Rotonde N279-A3  website.jpg

Nieuwe inrichting rotonde Randweg
Zoals al eerder gepubliceerd  en iedereen intussen met eigen ogen heeft kunnen zien, heeft de rotonde aan de Randweg een nieuwe inrichting gekregen.
De oudste kaart van Meijel (1592) met de wegenstructuur van het kruispunt in de Peel is genomen als uitgangspunt en plattegrond voor de aanleg. Vliegdennen, berken, heidevelden en grassen geven je als het ware het gevoel dat je midden in de Groote Peel staat!  Met een beetje fantasie ruik je de turf en in gedachte zie je een peelkar geladen met turf en getrokken door een Belgische knol vanuit de Peel  richting Meijel gaan.

Wat op dit moment nog ontbreekt is het kunstwerk, ontworpen  door Joep Rooijakkers, op het midden van de rotonde dat voorbijgangers en toeristen naar het centrum van Meijel moet verwijzen.

Feestelijk  onthulling kunstwerk
Nu  mede door  een bijdrage van SBOM (Stichting Beheer Ondernemersgelden Meijel), de financiering rond is, houdt niets ons meer tegen om over te gaan tot uitvoering en plaatsing van dit unieke beeld.  Op maandag 16 februari zal het kunstwerk  op feestelijk wijze onthuld worden. Het netwerk Natuur en Recreatie nodigt iedereen uit om bij deze onthulling aanwezig te zijn. Uiteraard zijn “vastelaovesgekke” ook welkom.

Velen (waaronder, ontwerpers van kunst en groen, , sponsoren, leden van het dorpsoverleg, bestuurders van de Gemeente en andere gezagsdragers) hebben al toegezegd om hierbij aanwezig te zijn en ook voor een muzikale omlijsting is gezorgd.

Dus zorg dat u ondanks de “Vastelaovesdrukte” op tijd aanwezig bent om mee te genieten van deze onthulling, u mag het niet missen!

Programma
Het programma va maandag 16 februari ziet er als volgt uit:

14.30 u: verzamelen en ontvangst van genodigden bij en rond de rotonde.

14. 45 u: aankondiging en woord van welkom.

14.50 u: onder begeleiding van muziek in naar het kunstwerk

15.11 u: start ludieke onthulling;

15.30 u: Voor genodigden: Toost op de onthulling in “de Kapelanie” Kalistraat 1 Meijel;

16.00 u: We gaan over tot de orde van de dag.

 

 

 

Nieuws projectgroepen