Dorpsoverleg Meijel

14-12-2014 - Zijn de knotwilgen in Meijel nog te redden?

Projectgroepen > Nieuws van: Natuur & Recreatie

knotwilgen 1 website.jpg

Op 9 december hebben een afvaardiging van het IVN en het Dorpsoverleg Meijel (netwerk Natuur en Recreatie)een positief gesprek gevoerd met wethouder Arno Janssen van Peel en Maas over het voornemen van de gemeente om de knotwilgen in de ”polder” te gaan rooien.

Waardevolle bomen
Omdat de kapvergunning al aangevraagd  was, maakten zij zich grote zorgen over het verdwijnen van deze voor de natuur en het landschap zeer waardevolle bomen. Knotwilgen zorgen voor een grote biodiversiteit. Zo profiteren veel plantjes en dieren van de knotwilgen en hun omgeving; is dit het leefgebied van o.a. de steenuil, van vele insectensoorten  en vlindersoorten en in elke  knotwilg is wel één en zijn zelfs vaak meerdere nesten te vinden.  De knotwilgen zijn beeldbepalend in een polderlandschap en werden zo’n 15 jaar geleden aangeplant op boomplantdag. Vele kinderen van toen, (de volwassenen van nu) weten nu nog precies welke boom “hun” boom is!

Alternatieven voor kappen
Argumentatie van de gemeente voor het verlenen van de kapvergunning is met name gelegen in het kostenplaatje dat een goed onderhoud van deze bomen met zich meebrengt en de hinder die veroorzaakt wordt voor de landbouw. Uiteraard is er begrip voor de hinder die deze bomen (bij onvoldoende onderhoud) voor de landbouw en het landbouwverkeer opleveren.  

Vanuit het oogpunt van de natuur is deze manier van een kostenbesparing echter een onvoldoende argument om over te gaan tot rooien.  Andere oplossingen dan kappen om kosten te bestrijden zijn in de ogen van IVN en het netwerk Natuur en Recreatie ook te realiseren en werden in het gesprek  dan ook aangedragen (van inzetten van vrijwilligers voor onderhoud, subsidies die landelijk bestaan voor groenonderhoud,  tot de verkoop van hout voor biomassa om zo ook een bijdrage te leveren aan de realisatie van meer groene energie).

Oplossing voor eind 2015
Na een zeer positief gesprek met de wethouder en medewerker wijk, natuur en landschap Arno Linssen is afgesproken dat de  kapvergunning niet geëffectueerd zal worden wanneer door IVN en het netwerk Natuur en Recreatie voor eind 2015 één of meerdere uitgewerkte oplossingen aangedragen worden die het kappen (geheel of gedeeltelijk) overbodig maken. Hiermee gaan zij aan de slag en mogelijk komen ze ook bij u met de vraag om ideeën aan te dragen en/of daadwerkelijk uw handen uit de mouwen te steken en te helpen met knotten en zo deze bomen te redden.

Duidelijk is ook dat wanneer er geen realiseerbare oplossingen aangedragen worden deze bomen in de “polder” zullen verdwijnen.

Hulp is welkom
Met deze positieve benadering vanuit de gemeente door wethouder Arno Janssen  en medewerker wijk, natuur en landschap Arno Linssen zijn de onderhandelaars erg blij en ze zullen zich, als het even kan samen met u, gaan inzetten om de knotwilgen en daarmee de biotoop rondom deze fantastische bomen te redden.

Mocht u ideeën hebben of mee willen werken dan kunt u contact opnemen met Ger Hendriks (IVN)

Jo Manders of Mart Rooijakkers (netwerk Natuur en Recreatie).

 

knotwilgen 2.jpg

 

Nieuws projectgroepen