Dorpsoverleg Meijel

09-11-2014 - Start herinrichting rotondes Randweg en Noordervaart

Projectgroepen > Nieuws van: Natuur & Recreatie

RH14030 Dorpsraad Meijel - Rotonde N279-A3  website.jpg

Nieuwe inrichting rotonde Randweg
Op maandag 10 november is Herman Vaessen gestart met de uitvoering van het ontwerp van de rotonde Randweg-Jan Truijenstaat-Simonhoek. In nauwe samenwerking tussen het netwerk Natuur en Recreatie  en Herman Vaessen  is een zeer speciaal ontwerp gemaakt door Ruud Haast dat haarfijn aansluit op de Peelbeleving  in de kern en de uitstraling van Meijel als  peeldorp.

Oude kaart als uitgangspunt
De oudst kaart van Meijel (1592) met de wegenstructuur van het kruispunt in de Peel, is genomen als uitgangspunt en plattegrond voor de aanleg. Vliegdennen, berken, heidevelden en grassen geven je als het ware het gevoel dat je midden in de Groote Peel staat!  Met een beetje fantasie ruik je de turf en in gedachte zie je een peelkar geladen met turf en getrokken door een Belgische knol vanuit de Peel  richting Meijel gaan.

Verwijzing naar het centrum
Nu de financiering vrijwel rond is, hoopt het netwerk binnen niet al te lange tijd deze peelkar met paard en voerman, als kunstwerk uitgevoerd in cortenstaal en ontworpen door Joep Rooijakkers, op het midden van de rotonde te kunnen plaatsen. Zo wijst de voerman met zijn paard onze inwoners, maar zeker ook voorbijgangers en toeristen  de weg naar het centrum van het kruispunt in de Peel. Realisatie van dit project zou onmogelijk zijn geweest zonder de (financiële) steun en hulp van de provincie Limburg, Rabobank, Herman Vaessen, de Meijelse ondernemers, Martrans, en Lenders Bouwadvies.

Nieuwe inrichting rotonde Noordervaart
Zoals iedereen al gezien zal hebben, heeft ook inrichting van de Rotonde boven de Noordervaart een nieuwe inrichting gekregen. Dit ontwerp is ook tot stand gekomen in samenwerking tussen het netwerk Natuur en Recreatie, de Provinciale medewerker wegbeheer Huub Derix  en Koen Slenders Buitengewone Groen Vormgeving uit Ospel  Bij dit ontwerp staat het kanaal dat onder de rotonde doorstroomt centraal. Net als de andere drie kanalen in Meijel had de Noordervaart een belangrijke functie bij de ontginning van de Mariapeel en de Deurnese Peel. Ze zijn gebruikt voor afwatering van het oorspronkelijke hoogveen en afvoer van de turf die er gestoken werd. Het netwerk is op dit moment druk doende om de functie van weleer symbolisch op de rotonde aan te geven. Wanneer daar meer duidelijkheid over is, hoort u dat ongetwijfeld.

rotonde Tek okt 2014 (2)website.jpg

 

Nieuws projectgroepen