Dorpsoverleg Meijel

25-03-2015 - Uitnodiging bijeenkomst op weg naar 'Meijel, ondernemend Peeldorp'

Projectgroepen > Nieuws van: MéélMarketing

Maandag 30 maart willen we een grote stap gaan zetten naar 'Meijel, ondernemend Peeldorp'. Om dit gestalte te geven hebben we uw inbreng nodig!

Na een inspirerende middag in de Peel met verschillende stellingen is een aantal ondernemerskansen vastgesteld welke komende maandag worden bediscussieerd om de focus te bepalen van Meijel als ondernemend Peeldorp.

Hierover horen we graag uw mening, of u nu rondloopt met een geweldig idee over een nieuw Peels product, een samenwerking ziet met andere ondernemers of juist radicaal andere ideeën heeft. Alles is welkom om samen ervoor te zorgen dat er geld wordt verdiend met en in de Peel.

We nodigen u hierbij van harte uit op maandag 30 maart van 15.00u tot 17.15u in d'n Binger. Tijdens verschillende interactieve sessies worden de ondernemerskansen uit de InspiratieSessie in de Peel nogmaals op tafel gelegd, waarbij u wordt uitgedaagd hiermee aan de slag te gaan.

Kans 1: Business-to-cconsumer-markt (b2c) De Peel vermarkten aan de consument. Hoe kan de Peel bijdragen aan meer omzet in jouw winkel/bedrijf?

Kans 2: Business-to-business markt (b2b) Peelport, dé samenwerking tussen alle Peel-ondernemers

Kans 3: De Peel De Peel is krachtiger voor Meijel dan dat Menneke Pis is voor Brussel, ondanks dat Meijel niet letterlijk in de peel ligt!

Tijdens de middag worden er twee rondes georganiseerd van 30 minuten, waarin u wordt uitgedaagd om per ronde op creatieve wijze 1 kans naar keuze te bediscussiëren in aparte ruimtes. De twee sessies duren elk 30 minuten, waardoor de inhoud kwalitatief vorm kan krijgen. De kansen worden aan het begin van de middag nader toegelicht, toch willen u alvast verzoeken hier over na te denken zodat er inhoudelijk een goede discussie zal ontstaan over de kansen.We willen namelijk toe naar inzichten rondom ondernemen in de Peel. Alleen u kunt hierbij helpen!

Wilt u zelf kansen inbrengen? Dit kunt u vermelden bij uw aanmelding.

We hopen u graag te ontmoeten op maandag 30 maart a.s. in d'n Binger om samen de mogelijkheden te bekijken om als Meijelse ondernemer geld te verdienen met en in de Peel.

Locatie: d’n Binger

Programma: 14:45 uur inloop 15:00 uur welkomstwoord en aftrap ondernemerskansen 15:15 uur start sessie 1 (30 min.) 16:00 uur start sessie 2 (30 min.) 16.35 uur doorpakken? 17.00 uur afsluiting
Komt u ook?! Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar meelmarketing@dorpsoverlegmeijel.nl.

 

Tot dan, Dorpsoverleg Meijel

Nieuws projectgroepen