Dorpsoverleg Meijel

11-03-2015 - Vervolgsessie ondernemerskansen in De Peel

Projectgroepen > Nieuws van: MéélMarketing

Op 26 januari bent u als Meijelse ondernemer (wellicht) getuige geweest van een inspirerende middag waarop, middels verschillende verhalen en stellingen, de combinatie van ondernemerschap en natuurgebied de Peel naar voren is gekomen. Aan de hand van een viertal prikkelende stellingen werd u aan het denken gezet op welke manier het mogelijk is om geld te verdienen met de Peel. De verhalen van onder andere Han Fleuren (MiniTree), André Köppen (Gulpener) en Theo Joosten (Ròwwen Heze) hebben u hopelijk nieuwe inzichten gegeven. Samen willen we deze inzichten graag meer gestalte gaan geven in een vervolgsessie! 

We nodigen u hierbij van harte uit op maandag 30 maart van 15.00u tot 17.15u in d'n Binger. Tijdens verschillende interactieve sessies worden de ondernemerskansen uit de InspiratieSessie in de Peel nogmaals op tafel gelegd, waarbij u wordt uitgedaagd hiermee aan de slag te gaan. 

Heeft u al ideeën over een nieuw Peels product, ziet u een samenwerking met andere ondernemers of zijn uw gedachten radicaal anders? Wij willen ze graag horen, en veel collega ondernemers ook. We willen namelijk toe naar inzichten rondom ondernemen in de Peel. Alleen u kunt hierbij helpen!

We hopen u graag te ontmoeten op maandag 30 maart a.s. in d'n Binger om samen de mogelijkheden te bekijken om als Meijelse ondernemer geld te verdienen met de Peel. U ontvangt hierover een e-mail met daarin de mogelijkheid tot aanmelden. Deze mail niet ontvangen? Dan kunt u zich aanmelden via meelmarketing@dorpsoverlegmeijel.nl

Tot ziens op 30 maart!

Nieuws projectgroepen