Dorpsoverleg Meijel

24-03-2014 - Workshop beeldmerk Meijel

Projectgroepen > Nieuws van: MéélMarketing

workshop 1.jpg

Onderleiding van het bureau Kragten vond op maandag 24 maart een workshop Beeldmerk Meijel plaats. De uitkomsten van de inspiratiesessie zijn input voor de projectgroep MéélMarketing om Meijel te positioneren als Peeldorp binnen de gemeente Peel en Maas. Aan de workshop namen ongeveer 25 sleutelfiguren uit Meijel deel. De deelnemers zijn aan de slag gegaan met de volgende vragen: Hoe staat Meijel bekend? In welk opzicht vormt het een kruispunt in de Peel? Welke ambitie heeft Meijel? Hoe zouden we Meijel in de toekomst graag zien? Wat is het wensbeeld?

Nieuws projectgroepen