Dorpsoverleg Meijel

29-04-2018 - Rabobank geeft Meijelse Jeugd een S.T.E.M

Projectgroepen > Nieuws van: Jongeren

logo-10reventsmeijel.jpg

Stichting 10R Events uit Meijel ontvangt een financiële bijdrage van Rabobank Peel, Maas en Leudal voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten en vernieuwing van bestaande activiteiten.

Patrick Verstappen van Stichting 10R Events (STEM) geeft aan zeer verheugd te zijn over de bijdrage. “Als stichting 10R Events zetten we ons in om nieuwe generaties te binden aan Meijel door hen een STEM te geven. We werken nauw samen met het dorpsoverleg, het gemeenschapshuis en andere sociaal culturele organisaties actief in ons mooie peeldorp. Daarbij slagen we er in om nieuwe projecten voor en met de jeugd op te zetten. De bijdrage van Rabobank Peel, Maas en Leudal biedt ons de kans om een grote volgende stap te zetten.”

Stichting 10R events Meijel is een samenwerkingsorganisatie die activiteiten organiseert voor de Meijelse jeugd(12 tot 16 jaar). Ze doen dit door intensieve samenwerking met partijen die daarin kunnen helpen en die Jeugd een warm hart toe dragen, maar zeker niet in de laatste plaats samen  met de jeugdige Meijelnaren.

Om tot deze activiteiten te komen, is er medio 2017 een  “Talk of the Town” georganiseerd die afgelopen decennia al meermalen gebruikt is om de stem van de Meijelse jeugd te horen. Uit deze Talk of de Town zijn heel veel ideeën gekomen die uiteindelijk  geleidt hebben tot meerdere projectvoorstellen die de komende jaren uitgevoerd gaan worden.

Stichting 10R events Meijel is in 2014 ontstaan uit het Dorpsoverleg Meijel die de handen ineen heeft geslagen met CV de Kieveloeët in. In zeer korte tijd is door een kleine groep vrijwilligers  het eerste 10R-fest en de eerste groep Vengneuze (Meijelse Jeugdcarnaval) opgezet met een leuk aansprekend programma.

In de tweede helft van 2017 is dit verder uitgebreid en is begonnen met de uitvoering van de projecten samen met een enthousiaste groep jeugd. De projecten zijn o.a. het neerzetten van een Kerstboom die moet leiden tot een kerstfeest voor het hele dorp, het organiseren van een jeugdkamp (15/16 september), het organiseren van een MovieNight in de ketter (19 mei a.s.), het realiseren van een eigen gamespot, het bouwen van een wifinetwerk in het centrum van Meijel en nog veel meer.

Berry Heijman, Rabobank ambassadeur in Meijel, over de bijdrage: “Vanuit onze maatschappelijke agenda werken we als Rabobank aan een vitale regio. Onderdeel van onze aanpak is het van de grond helpen komen van nieuwe en vernieuwende maatschappelijke initiatieven. Stichting 10R Events laat zien hoe je in deze tijd de jeugd op vernieuwende wijze kunt binden aan een kern als Meijel en is in onze ogen daarmee een bron van inspiratie voor andere dorpen. Om die reden krijgt het initiatief een financiële bijdrage uit ons ‘Ik doe met je mee fonds’.

Nieuws projectgroepen