Dorpsoverleg Meijel

11-09-2020 - Dansende ”Kathedraal van de Peel”

Nieuws van: Bestuur

kathedraalvandepeel.jpg

Zaterdag 26 september a.s. staat voor de tweede keer de feestelijke opening van de gerenoveerde St. Nicolaas kerk in Meijel op het programma. Nadat de opening vorige keer niet door ging in verband met corona, hoopt de organisatie dat het dit keer wel door mag gaan.

De St. Nicolaas kerk van Meijel, ook wel “Kathedraal van de Peel” genoemd. Werd in 1944 volledig verwoest door oorlogsgeweld. Met man en macht werd gewerkt aan de nieuwe kerk, de huidige St. Nicolaas kerk. Tijdens de nieuwbouw voldeed de noodkerk aan de Kerkstraat aan de wensen van het toen merendeel Katholieke Meijel. In 1955 werd de St. Nicolaas kerk in Meijel in gebruik genomen.

Onderhoudswerkzaamheden
Door de jaren heen werden diverse kleine onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Totdat een aantal jaren geleden bleek dat er groot onderhoud noodzakelijk was: de renovatie van het complete dak, het zogenaamde “schip” van de kerk. Een niet te onderschatte investering in een voor de katholieke kerk zware tijd. Hier kwam nog bij dat de recent aangelegde verlichting door bliksem was verwoest en dat er plannen waren om de toren beklimbaar te maken. De kerk zal daarmee, buiten zijn functie als geloofsgebouw, in de toekomst ook worden ingezet voor nevenfuncties zoals het Oogstdankfeest, dat in het najaar van 2019 werd georganiseerd.

Professionele aanpak en financiële steun
De uitdagingen werden professioneel aangepakt door het platform van de Meijelse kerk en het bestuur van het St. Vincentiuscluster in Peel en Maas. Diverse bedrijven, maar ook vele vrijwilligers waren verantwoordelijk voor deze klus en leverden perfect werk. Vanaf de start van de renovatie op 2 februari 2019, is er voortvarend hard gewerkt richting. Het dak is gerestaureerd en het onderhoud is voor de komende jaren gewaarborgd. De verlichting werkt weer en de toren is veilig beklimbaar. Het resultaat mag er zijn.

Financieel werd fors bijgedragen vanuit het Bisdom van Roermond, de Provincie Limburg en de gemeente Peel en Maas. Maar ook particuliere giften met in het bijzonder een grote financiële bijdrage vanuit de Meijelse gemeenschap, maakten het mogelijk om de kerk professioneel te restaureren.

Feestelijke opening
Op 21 maart 2020 stond het feestelijke moment gepland om de renovatie en de overige werkzaamheden af te ronden. Echter kon dit vanwege het coronavirus niet plaatsvinden en werden alle plannen geannuleerd.

Zaterdag 26 september aanstaande staat voor de tweede keer de feestelijke opening gepland. In de hoop dat het dit keer wel kan plaatsvinden. De RIVM richtlijnen worden gerespecteerd en gehandhaafd. Dat wil zeggen dat de 1,5 meter afstand in de gehele kerk en op het plein van toepassing is. Om 18.30 uur is er een heilige mis uit dankbaarheid voor het slagen van dit grote renovatie project, deze mis zal muzikaal ondersteund worden door die Heimatkapelle uit Meijel.

Bezoekers aan deze mis dienen zich hiervoor aan te melden middels de briefjes in de kerk. Ook hier zullen we ons moeten beperken tot maximaal 100 bezoekers in de kerk dit i.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus..Na deze mis zal de officiële opening plaats vinden. Dit zal gestalte krijgen middels het laten “dansen” van de Kathedraal. Om iedereen de gelegenheid te geven dit alles te volgen als je niet ter plaatsen kunt zijn zullen zowel de heilige mis alsmede de dansende kathedraal te zien zijn door middel van een live streaming op het adres: https://www.omroeppenm.nl/livestream

Nieuws projectgroepen