Dorpsoverleg Meijel

02-06-2019 - Vacature: Dorpsondersteuner Meijel

Nieuws van: Bestuur

vacature-website-1.jpg

Vanaf 1 mei 2016 startte in diverse kernen van de gemeente Peel en Maas, waaronder
Meijel, de pilot ‘Hulp in de huishouding’. De pilot waarin de dorpsondersteuner werkzaam
is, organiseert de “hulp in de huishouding” voor de bewoners van Meijel. Voorop staat
het behouden en verbeteren van de eigen regie en de zelfredzaamheid van inwoners van
Meijel, die ondersteuning nodig hebben.

Functie omschrijving
Vaststellen of iemand tot de doelgroep van de algemene voorziening hulp bij het
huishouden behoort. Middels:

 • Uitvoeren lichte toets & bijhorende administratieve taken.
 • Hulpvrager en aanbieder met elkaar in contact brengen.
 • Bevorderen dat er voldoende hulp aanwezig is voor mensen die gebruik willen
  maken van de algemene voorziening.
 • Kwetsbaarheden signaleren.

Ondersteunen van het informele netwerk en stimuleren dat informele en formele
netwerken op vlak van zorg en welzijn goed met elkaar (blijven) samenwerken. Dit
in de vorm van:

 • Intensief contact onderhouden met de ouderenadviseurs van Infoloket Meijel.
 • Mensen onderling en mensen met organisaties verbinden
 • Stimuleren van zelfredzaamheid en zelfstandigheid van hulpvragers.

Je werkt vanuit het netwerk Peelgeluk Zorg en Welzijn en sluit aan en ondersteund de
netwerk bijeenkomsten.

Functie eisen
De dorpsondersteuner:

 • Is makkelijk toegankelijk.
 • Is goed in communicatie (luisteren, praten en vraag verhelderen).
 • Kan goed netwerken & verbinden.
 • Heeft ruime kennis van en ervaring in het sociale domein (WMO domein).
 • Is beschikbaar voor gemiddeld 16 uur per week.
 • Is zelfstandig en kritisch.
 • We verwachten dat je een verklaring omtrent gedrag kunt overleggen (VOG).

Arbeidsvoorwaarden
Detacheringsovereenkomst voor de duur van de pilot 2021:
Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT (Verpleging en Verzorging en
Thuiszorg), FWG 4

ZZP voor de duur van de pilot 2021.

16 uur per week flexibel in te zetten.
Ingang per 1 augustus 2019

Uw motivatie en cv kunt u, voor 14 juni 2019, richten aan: secretariaat@dorpsoverlegmeijel.nl

Nieuws projectgroepen