Dorpsoverleg Meijel

11-09-2015 - Jury Dorpsvernieuwingsprijs op bezoek in Meijel

Nieuws van: Bestuur

IMG_1692 website.jpg

Op donderdag 10 september brachten Hans Verheijen (burgemeester Wijchen) en Vincent Lette (relatiemanager evenementen in de gemeente Oost Gelre) namens de jury van de Dorpsvernieuwingsprijs een bezoek aan Meijel. Het is dit jaar voor de zesde keer dat de (tweejaarlijkse) Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs wordt uitgereikt. In 2013 won Zieuwent de Dorpsvernieuwingsprijs.

Overtuigen van eigen kracht
In het Venturelab werden de heren welkom geheten door het Dorpsoverleg. Het was vooral de bedoeling om te laten zien wat allemaal mogelijk is als inwoners zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun woon- en leefomgeving. Op het programma stond een toelichting over de verschillende netwerken en initiatieven van het Dorpsoverleg. De tijd was te kort om alle projecten en activiteiten uitvoering toe te lichten, daarom was een keuze gemaakt om wat langer stil te staan bij de herinrichting van de kern, ontwikkelingen op gebied van natuur en recreatie en MéélMarketing. Tussendoor was een rondleiding door de kern, waarbij onder andere de nieuwe fontein werd bewonderd. 

Criteria
Om voor de prijs is aanmerking te komen is vooral van belang dat het dorp, op initiatief van bewoners, duurzame vernieuwing heeft gerealiseerd die het dorp (weer) een goede toekomst geeft. Of het dorp open staat voor nieuwe ontwikkelingen én oplossingen. De criteria zijn gekoppeld aan het algemene thema ‘Open staan als gemeenschap’ en betreffen onderwerpen als tolerantie, realiteitszin, creativiteit en veerkracht. Daarnaast kan op een aantal aandachtsgebieden nog extra worden gescoord.

Prijsuitreiking op 26 september
Op zaterdag 26 september wordt in Zieuwent (gemeente Oost Gelre) de winnaar bekend gemaakt. De winnaar krijgt behalve een mooie oorkonde en een fysiek aandenken veel aandacht van de media en kan rekenen op extra bezoekers. Daarnaast wordt zij genomineerd voor de Europese Dorpsvernieuwingsprijs. Ook ontvangt de winnaar nog een cheque van 2000 euro die besteed moet worden aan de realisatie van een leefbaarheid bevorderende activiteit of voorziening in het dorp. Maar bovenal is het een erkenning van de inzet van de gemeenschap.

 

 

Nieuws projectgroepen