Dorpsoverleg Meijel

17-04-2014 - Rabobank Peel, Maas en Leudal en Dorpsoverleg Meijel: Samen sterker

Nieuws van: Bestuur

De Rabobank gelooft als coöperatieve bank in de kracht van het collectief. Samen bereik je immers meer dan alleen. Ook het Dorpsoverleg Meijel weet als geen ander dat in samen wonen, samen werken en samen leven de uitdaging van een mooie en bloeiende gemeenschap ligt. Deze coöperatieve gedachte bleek een mooi thema om op 15 april samen over van gedachten te wisselen.

Eigen verantwoordelijkheid
De overheid legt steeds meer verantwoordelijkheden en taken neer bij haar inwoners. De Meijelnaren schuiven deze verantwoordelijkheden niet af, maar pakken eigenhandig zaken op.

Een mooi voorbeeld hiervan is het plan voor de herinrichting van de Dorpsstraat en het Raadhuisplein. Van planvorming tot aan de uiteindelijke uitvoering heeft de projectgroep Kern van het Dorpsoverleg de regie in de herinrichting van de kern. Het uiteindelijke doel is een levendig en aantrekkelijk centrum te creëren, waarbij het peelbeeld centraal staat. Dit peelbeeld is mede mogelijk door een financiële bijdrage uit het coöperatief dividend van de Rabobank.

Een ander initiatief is het Ambitieboek dat afgelopen tijd in omloop is geweest in het dorp. Inwoners konden in het Ambitieboek hun dromen voor de toekomst verwoorden. Met financiële steun van de Rabobank is het nu mogelijk om alle wensen, dromen en suggesties te bundelen tot één groot Ambitieboek voor Meijel.

Verder werkt het Dorpsoverleg aan andere maatschappelijke thema´s zoals zorg, verenigingen, wonen en woonklimaat, jongeren, werk, natuur en recreatie en onderwijs.

Dichtbij en betrokken
Voor de Rabobank is aandacht voor haar leden en klanten én het uitdragen van haar coöperatieve gedachte belangrijk. Zij hoort graag wat er leeft en speelt in een dorp. En draagt daar ook waar nodig een steentje aan bij.

Kennisdeling: de sleutel tot verbinding
Uiteindelijk was de vraag wat beide partijen voor elkaar kunnen betekenen en hoe zij samen ideeën uit de gemeenschap tot leven kunnen brengen. Uiteraard kan de bank haar diensten aanbieden aan het Dorpsoverleg of binnen kaders financiële middelen beschikbaar stellen om projecten mogelijk te maken. Maar meer waarde zit in kennisdeling, in het over en weer inbrengen van elkaars expertise. Dat blijkt de sleutel te zijn tot verbinding. Samen kom je immers verder dan alleen. Het Dorpsoverleg maakt dan ook voortaan, nog meer dan voorheen, dankbaar gebruik van het ambassadeurschap van de Rabobank Peel, Maas en Leudal.

Nieuws projectgroepen